Keskiviikko 16.04.2014 klo 20:30
Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Syömishäiriöliitto-SYLI ry edustaa syö­mis­häiriöön sairastuneita ja heidän lähei­siään. Liiton tarkoituksena on edistää edusta­mien­sa ryhmien hyvinvointia vai­kuttamalla syömishäiriöiden tunnet­tuu­teen sekä hoidon ja kuntoutuksen ke­hit­ty­miseen. Tavoitteena on tuoda syö­mis­häi­riöt esiin marginaalista. Liitto nostaa kes­kusteluun syömishäiriöön sairas­tu­neiden asemaan ja hoitoon liittyviä epäkohtia, joista keskei­simpiä ovat hoidossa esiin­ty­vät suuret alueelliset erot niin laadullisesti kuin mää­rällisestikin. Liitto tukee jäsen­yhdistys­ten­sä alueellista toimintaa sekä yhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistyötä.

Lisää Syömishäiriöliitto-SYLI ry:stä >>

 
Tue Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n toimintaa

Osallistu keräykseemme! Lue lisää...
Voit tukea toimintaamme myös ostamalla mainostilaa www-sivuiltamme. Lue lisää...
Tue meitä ilmaiseksi Sharewoodissa...
 
 
Tietoa syömishäiriöistä

- mitä syömishäiriöt ovat
- tietoa sairastuneille ja tietoa läheisille
- uutisointiohjeet medialle
- ohjeet opinnäytetöitä tekeville ja valmiit työt
 
 
Vertaistuki

Liiton jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukiryhmien kautta tukea syömishäiriöön sairastuneelle ja hänen lä­heisilleen. Tämä tuki on ainutlaatuis­ta, ammattiapu ei korvaa samassa elämän­tilanteessa elävän ihmisen tarjoamaa ymmärrystä. Lue lisää...
 
 
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n oppaat ja esite

Voisit olla onnellinen ja Våga vara lycklig -oppaat syömishäiriöön sairastuneille. Liiton esite.
Uusittu Ensitieto-opas syömishäiriöön sairastuneiden läheisille nyt tilattavissa.
Lue lisää ja tilaa...
 
 
Keskustelufoorumi

Liiton paranemismyönteinen keskustelufoorumi toimii vertaistuki­periaat­teella. Foorumissa on omat palstat niin sairastaville kuin läheisille. Foorumi on avoin kaikille. Lue lisää...
 
 
Neuvontapuhelin
Teknisen vian vuoksi neuvontapuhelin ei toimi tällä hetkellä. Väliaikainen puhelin-numero 046 543 5409. Pahoittelumme. (Puh. 02-2519207)
Neuvontapuhelin vastaa arkimaanantaisin klo 9-15.
Jäsenyhdistykset
Tiedotteet [Katso kaikki]
Haemme talouspäällikköä Lue lisää
Mikä sinua liikuttaa? Ota valokuva tai kirjoita runo Kukan päivään mennessä.
Äänestä SYLI-kummia 2014!
Syömishäiriöliitto Twitterissä
Tukholman matka 18.-20.9.2014
Aito on kaunista -kalenterin tuotto Syömishäiriöliiton hyväksi
Kannanotto 11.2.2014
Syömishäiriöistä medioissa (päiv. 28.3.)
SYLI:n sivujen ylävalikko-ongelma IE:ssä
J Ä S E N E T T I
Tapahtumat [Katso kaikki]
Tampere tiistaisin: Kahvihetket
Tampere perjantaisin: Perjantailounaat
Seinäjoki 16.4.
Keskusteluilta syömishäiriötä sairastaville ja siitä toipuville
Tampere 23.4. alkaen
Ensitietoryhmä vanhemmille
Tampere 25.4.
SALT-hanke: Avoin kundaliinijoogaryhmä
Älä laihduta -päivä 6.5.
Tapahtumia eri puolilla Suomea
Lisää tulevia tapahtumia täällä...