Keskiviikko 03.09.2014 klo 00:14
Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
10-vuotias Syömishäiriöliitto-SYLI ry edustaa syö­mis­häiriöön sairastuneita ja heidän lähei­siään. Liiton tarkoituksena on edistää edusta­mien­sa ryhmien hyvin­vointia vai­kuttamalla syömishäiriöiden tunnet­tuu­teen sekä hoidon ja kuntou­tuksen ke­hit­ty­miseen. Tavoitteena on tuoda syö­mis­häi­riöt esiin marginaalista. Liitto nostaa kes­kusteluun syömishäiriöön sairas­tu­neiden asemaan ja hoitoon liittyviä epäkohtia, joista keskei­simpiä ovat hoidossa esiin­ty­vät suuret alueelliset erot niin laadullisesti kuin mää­rällisestikin. Liitto tukee jäsen­yhdistys­ten­sä alueellista toimintaa sekä yhdistyksissä tehtävää vapaaehtoistyötä.

Lisää Syömishäiriöliitto-SYLI ry:stä >>

 
Tue Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n toimintaa

Osallistu keräykseemme! Lue lisää...
Voit tukea toimintaamme myös ostamalla mainostilaa www-sivuiltamme. Lue lisää...
Tue meitä ilmaiseksi Sharewoodissa...
 
 
Tietoa syömishäiriöistä

- mitä syömishäiriöt ovat
- tietoa sairastuneille ja tietoa läheisille
- uutisointiohjeet medialle
- ohjeet opinnäytetöitä tekeville ja valmiit työt
 
 
Vertaistuki

Liiton jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukiryhmien kautta tukea syömishäiriöön sairastuneelle ja hänen lä­heisilleen. Tämä tuki on ainutlaatuis­ta, ammattiapu ei korvaa samassa elämän­tilanteessa elävän ihmisen tarjoamaa ymmärrystä. Lue lisää...
 
 
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n oppaat ja esite

Voisit olla onnellinen ja Våga vara lycklig -oppaat syömishäiriöön sairastuneille. Liiton esite.
Uusittu Ensitieto-opas syömishäiriöön sairastuneiden läheisille nyt tilattavissa.
Lue lisää ja tilaa...
 
 
Keskustelufoorumi

Liiton paranemismyönteinen keskustelufoorumi toimii vertaistuki­periaat­teella. Foorumissa on omat palstat niin sairastaville kuin läheisille. Foorumi on avoin kaikille. Lue lisää...
 
 
Neuvontapuhelin
Neuvontapuhelin 045 2010 808 (UUSI NUMERO!) vastaa arkimaanantaisin klo 9-15, myös kesällä.
Muita päivystäviä puhelinnumeroita löytyy tästä PDF-tiedostosta.
Jäsenyhdistykset
Tiedotteet [Katso kaikki]
Kannanotto 28.8.2014
OLL ja Syömishäiriöliitto: Irti lihavuuden stigmasta!
Syksyn muutoksia!
Tukholman matka 18.-20.9.2014:
Vielä ehdit mukaan, jos toimit nopeasti
Vuoden 2014 SYLI-kummi
Mikä sinua liikuttaa?
– KUTSU taidenäyttelyyn netissä
SYLILLINEN 1/2014:
– Teemana Syömishäiriö ja lihavuus
Aito on kaunista – Maaseutunuorten nakukalenterin 2015 tuotto Syömishäiriöliiton hyväksi
Syömishäiriöistä medioissa (päiv. 7.5.)
SYLI:n sivujen ylävalikko-ongelma IE:ssä
J Ä S E N E T T I
Tapahtumat [Katso kaikki]
Tampere tiistaisin: Kahvihetket
Tampere perjantaisin: Perjantailounaat
Vaasa 4.9.
Yleisöluento: Syömishäiriöt - mistä kyse?
Kotka 10.9.
Kahvihetki (asiantuntijana psykologi)