Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
AjankohtaisSYLILLINEN 1/2017 – Ole läsnä ja kohtaa aidosti
 
AjankohtaisSYLILLINEN
Etusivu
Ole läsnä ja kohtaa aidosti
Ai sairastavatko pojatkin?
Katsaus ajankohtaiseen syömishäiriötutkimukseen
BED:n tunnistaminen ja hoito
Kun syömishäiriön taustalla on traumatisoituminen

 

Ole läsnä ja kohtaa aidosti

Näin lopetti läheisen kokemuspuheenvuoron pitänyt Kati Nikali kertomuksensa sairauden läheltä kokeneen näkökulmasta. Aitoa kohtaamista ja läsnäolon merkitystä toki pidetään itsestäänselvyyksinä hoitotyössä ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Syömishäiriötä sairastavien potilaiden kohdalla on kuitenkin monia kohtia, missä ulospäin hoito voi herkästi näyttäytyä puutteellisena, vaikka se sitä ei olisi. Pia Charpentier korosti sitä, että hoitotaho ei saisi tukea syömishäiriöoireilua. Tämä linjaus voikin herkästi näyttäytyä ymmärtämättömyytenä, jopa kylmyytenä ulospäin. Esimerkiksi vegaanikeskustelu käy kuumana, ja vaatiikin ammattitaitoa nähdä mitä perusteita vegaanisuuden alle kätkeytyy kun kyseessä on syömishäiriötä sairastava potilas.
Myös käytännön konkreettiset rajoittamiset mahdollisen pakonomaisen liikkumisen tai ruokailutilanteissa tapahtuvien maneerien vuoksi voidaan nähdä herkästi turhankin tiukkoina, vaikka juuri ne ovat niitä konkreettisia keinoja, joilla on suuri merkitys siihen, että meillä on sairaudesta toipuneita kertomassa kokemuksistaan.

Tärkeä luottamussuhde

Päivien aikana saimme vahvistusta siihen, miten tärkeää on hyvän luottamussuhteen syntyminen ja sen merkitys syömishäiriöstä toipumisessa. Pia Charpentier kuvaili paranemista henkiseksi kasvuprosessiksi, jossa luottamuksen rakentamisella on suuri merkitys. Empatia, turvallisuus, kärsivällisyys, olivat Charpentierin mukaan niitä menetelmiä, jotka auttavat luottamussuhteen hyvän pohjan rakentamisessa.

Rehellinen puheeksi ottaminen vahvistaa hyvän kohtaamisen tunnetta

Myös rehellinen puheeksi ottaminen vaikeidenkin asioiden äärellä, rohkeus ja avoimuus ovat niitä tekijöitä, jotka vahvistavat läsnäolon ja hyvän kohtaamisen tunnetta. Tämä pätee myös tilanteeseen, jossa syömishäiriön taustalla on lisäksi alkoholin käyttöä. "Millaisia positiivisia kokemuksia alkoholi tuo?" kehottaa Anna Keski-Rahkonen kysymään suoraan asiakkaalta, jolla epäillään olevan alkoholin käyttöön liittyvää ongelmaa. Rehellinen puheeksi ottaminen ja sen merkitys näkyi myös Katarina Meskasen esityksessä BEDistä puhuttaessa. Kysyminen suoraan syömisestä ja omasta tai läheisellä heränneestä huolesta syömiseen tai painoon liittyen ovat niitä keinoja, joilla ymmärrystä ja sitä kautta luottamusta hoitoon voidaan lähteä rakentamaan. Pelkkä terveellisen ruokavalion opettaminen, ilman pyrkimystä nähdä syvemmin mitä syömisen, ahminnan taustalla on, ei välttämättä ole toimiva keino liikkeelle lähtemisen suhteen.

Poikien syömishäiriöt voivat jäädä tunnistamatta

Vaikka syömishäiriöiden kriteerit ovat samat miehille ja naisille, asettaa poikien syömishäiriön tunnistaminen haastetta mm. kouluterveydenhuoltoon oirekuvan eroavaisuuden vuoksi. Poikien sairastaman syömishäiriöoireilun taustalla voi olla lihasdysmorfiaa, eli mielenterveysongelmaa, josta kärsivä henkilö on pakkomielteisesti huolestunut siitä, että oma keho ei ole riittävän lihaksikas tai oma keho on liian pieni tai liian laiha. Koska selkeää laihduttamisen tavoitetta ei pojilla tai miehillä välttämättä tule esiin, voi osa sairastuneista jäädä hoidon tavoittamattomiin.

Hankala tapaus oli merkitty kysymysmerkkinä päivien ohjelmaan. Jäin päivien jälkeen vielä miettimään, voidaanko mahdollisia hankalia tapauksia, miten sen kukakin ajatuksissaan määrittelee, tehdä vähemmän hankaliksi sillä, että oireiden tunnistaminen onnistuu ja hoitoa voidaan aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hoidetaan sitä mitä potilaan sen hetkisessä elämäntilanteessa on tarpeen ensisijaisesti hoitaa ja tuodaan esiin hoidon linjauksia vielä tarkemmin, jotta epäselvyyttä ja epäluottamusta ei hoitotahoa kohtaan pääsisi syntymään ja hedelmällisen luottamussuhteen rakentaminen olisi yhtä mahdollisempaa.

Eija Soini
Ravitsemusterapeutti
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n hallituksen jäsen


Aamujumppa Syömishäiriöpäivillä

Syömishäiriöpäivien yleisö lähdössä lentoon
liiton varapuheenjohtaja Katri Mikkilän johdolla


   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot