Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
AjankohtaisSYLILLINEN 3/2017 – Liiton vuoden vapaaehtoinen
 
AjankohtaisSYLILLINEN
Etusivu
Liiton vuoden vapaaehtoinen on monessa mukana
Tukipuhelimessa ja SYLI-chatissa autetaan muita ja samalla itseä
Hyvinvointiareenassa kohdattiin terveydenhuollon ammattilaisia

 

Liiton vuoden vapaaehtoinen on monessa mukana

Sisä-Suomen SYLIn vapaaehtoinen Heini Laukkanen palkittiin Syömishäiriöliiton vuoden 2017 vapaaehtoisena. Heini on ollut mukana lähes kaikissa mahdollisissa Sisä-Suomen SYLIn ja Tampereen SYLI-keskuksen vapaaehtoistehtävissä.

- Olen ohjannut syömishäiriöön sairastuneiden ryhmää, ollut mukana kaveritoiminnassa ja sähköpostivertaistuessa. Viime keväänä olin kouluttajana kokemusasiantuntija­työ­pajassa ja aiemmin voimauttava valokuva -työpajassa. Toimin päivystäjänä liiton tuki­puhelimessa ja tarvittaessa ohjaajana Tampereen SYLI-keskuksen kahvihetkissä. Lisäksi olen ollut mukana yhdistyksen hallituksessa ja osa-aikaisena työntekijänä SYLI-keskuksessa, Heini kertaa vaikuttavaa tehtävälistaansa.

Heini on kertonut tarinaansa myös tanssin kautta tekemällä oman esityksen. Tanssiesitys nähtiin Syömishäiriöpäivillä viime tammikuussa.

Vapaaehtoinen auttaa myös itseään

Sysäyksen vapaaehtoistöihin Heini sai kouluttauduttuaan kokemusasiantuntijaksi Muotialan asuin- ja toimintakeskuksessa vuonna 2013. Ennen kokemusasiantuntijaksi opiskelua Heini oli syrjäytymässä tavallisen nuoren arjesta ja etsi elämälleen suuntaa. Takana oli vuosien sairastaminen.

- Ilman kokemusasiantuntijan työtä palaisin samaan syrjäytyneeseen tilanteeseen mistä lähdin liikkeelle. Vapaaehtoistehtävät tuovat tunteen siitä, että kuuluu johonkin ja on osa jotain. Aikaisemmin tämä puuttui elämästäni. Paras vapaaehtoistyöstä saamani palkinto on se, kun voin helpottaa ihmisen tilannetta edes pienen hetken. Kun ymmärtää toista, ymmärtää ja auttaa samalla myös itseään. Tehtävät ovat myös kasvattaneet työkykyi­syyttäni, Heini pohtii vapaaehtoistyön roolia elämässään.

Yhteistyötä hoitavan tahon kanssa

Liiton ja yhdistyksen vapaaehtoistehtävien lisäksi Heini toimii kokemusasiantuntijana myös muissa rooleissa ja yhteistyössä hoitavan tahon kanssa.

- Syksyn ajan olen ohjannut syömishäiriöitä sairastavien ryhmää psykiatrisella osastolla. Olen toiminut myös psykiatrian poliklinikalla, missä olen tavannut asiakkaita ja ohjannut ryhmiä. Osallistun erilaisiin hoidon kehittämistyöryhmiin ja pidän kokemuspuheenvuoroja ammattilaisille ja opiskelijoille. Olen ollut mukana päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville nuorille tarkoitetussa kuntouttavassa VoimaKoulussa, kouluttanut tulevia kokemusasiantuntijoita Muotialassa ja puhunut kokemuksistani mediassa, Heini kertoo.

- Saan toimeksiantoja Muotialasta ja Syömishäiriöliitosta, mutta omalla innostuksella on ollut paljon merkitystä. Kokemusasiantuntijan kannattaa tuoda aktiivisesti esiin omia ideoitaan ja halukkuuttaan erilaisiin tehtäviin.

Kohti kokemusammattilaisuutta

Nuorten syömishäiriötä sairastavien ihmisten kohtaaminen on kokemusasiantuntijan tehtävistä Heinille kaikkein mieluisin. Hän pitää erityisesti henkilökohtaisista tapaamisista.

- Niissä pääsee kohtaamaan ihmisen rauhassa ja syvällisesti. Toivon että voisin pitää sairaalassa säännöllistä kokemusasiantuntijan vastaanottoa, joka olisi osa syömishäiriöiden hoitoa.

Heinin haaveissa on opiskella sosiaalialan tutkinto, yhdistää sen myötä koulutus ja kokemus ja toimia kokemusammattilaisena. Monen vuoden jälkeen Heini on viimein päässyt aloittamaan fysioterapian ja sen myötä avautunut kehollisuuden näkökulma on myös kiinnostava.

Liiton vuoden vapaaehtoinen Heini Laukkanen

- Paras vapaaehtoistyöstä saamani palkinto on se, kun voin helpottaa ihmisen tilannetta edes pienen hetken, Heini sanoo.


Faktalaatikko: Mikä kokemusasiantuntijuus?

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemusta sairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta ja joka on käynyt tehtävään valmentavan koulutuksen. Myös läheinen voi olla kokemusasiantuntija.

Kokemustietoa tarvitaan kehittämään palveluita asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi ja tehokkaammiksi sekä muuttamaan asenteita ja lisäämään ymmärrystä. Kokemusasiantuntijat toimivat monenlaisissa tehtävissä: pitävät luentoja ja alustuksia, arvioivat, suunnittelevat ja kehittävät palveluita, toimivat ammattilaisen työparina, osallistuvat erilaisiin työryhmiin, asiakasraateihin ja tapahtumiin, ohjaavat ryhmiä ja vierailevat vertaisryhmissä, antavat haastatteluja tutkimuksia tai mediaa varten. Kokemusasiantuntijuudella ei korvata hoitavien ammattilaisten työtä vaan täydennetään sitä.

Kokemusasiantuntijoita kouluttavat Suomessa monet tahot, esim. yksittäiset järjestöt, kansalais- ja työväenopistot, sairaanhoitopiirit sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteinen Kokemuskoulutusverkosto.

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot