Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
AjankohtaisSYLILLINEN 4/2017 – Balettioppilaitoksessa kiinnitetään huomio syömishäiriöihin
 
AjankohtaisSYLILLINEN
Etusivu
Balettioppilaitoksessa kiinnitetään huomio syömishäiriöihin
SYLI-kummi kyseenalaistaa käsitykset ylipainosta
Oivalluksia Kouvolasta
On kiitosten ja jäähyväisten aika
Kohtaamisopas syömishäiriöitä kohtaaville ammattilaisille

 

Balettioppilaitoksessa kiinnitetään huomio syömishäiriöihin

Suomen kansallisoopperan ja -baletin Balettioppilaitos saa Syömishäiriöliitolta apua ja keinoja siihen, miten puuttua oppilaiden syömishäiriöihin. Balettiin liittyy lajina korkea visuaalinen vaatimustaso ja Balettioppilaitos on kiinnittänyt jo pitkään huomiota oppilaiden fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Koulutuksessa käsitellään terveellisiä elämäntapoja ja ravitsemusta ja opettajilla on ohjeet siihen, miten syömishäiriöihin puututaan. Asia ei kuitenkaan ole aina kovin yksinkertainen.

Hoidon hajanaisuus on haaste

- Opettajat toivat esiin sen, että syömishäiriöistä tarvitaan lisää tietoa. He kaipasivat välineitä siihen, miten puuttua syömishäiriöepäilyyn jämäkästi ja aikuismaisesti, mutta kuitenkin hienotunteisesti ja nuorta kunnioittaen. Usein pelätään, että puuttuminen avaa Pandoran lippaan ja sieltä hyppää esiin sellaisia asioita, joiden käsittelyyn opettajalla ei ole välineitä, Balettioppilaitoksen rehtori Satu Ristlakki kertoo. Tiedon tarve johti oppilaitoksen yhteistyöhön Syömishäiriöliiton kanssa.

- Myös hoitoonohjauksesta tarvitaan lisää tietoa. Ammatillisessa koulutuksessa olevat 16-18-vuotiaat ovat opiskelijaterveydenhuollon piirissä ja sinne meillä on suora kontakti. Nuorisoasteen oppilaat taas käyvät peruskoulua ja heidän terveydenhuoltonsa tulee kunkin oppilaan oman koulun kautta. Heille emme pysty antamaan samanlaista terveydenhuollon turvaverkkoa, mutta voimme kuitenkin avata sitä, mitä kautta apua haetaan, Satu kertoo.

Balettioppilaitoksessa on huomattu kouluterveydenhuollon epätasaisuus, toiset syömishäiriöön sairastuneet saavat apua ja toiset eivät. Ikävimmissä tapauksissa hoidon ulkopuolelle jääminen johtaa siihen, että sairastuneen on luovuttava kokonaan rakkaasta harrastuksestaan.

Oppilaiden perheet mukaan keskusteluun

Balettioppilaitoksen opettajat ja Tampereen SYLI-keskuksen toiminnanohjaaja Anna Hasan ovat kartoittaneet yhdessä, millainen tiedon tarve oppilaitoksessa on ja miten siihen voitaisiin parhaiten vastata. Anna on kertonut ajanmukaista tietoa syömishäiriöistä ja Heini Laukkanen piti kokemuspuheenvuoron omasta tarinastaan.

- Päätimme yhdessä, että seuraavaksi olemme asian tiimoilta yhteydessä nuorisoasteen oppilaiden vanhempiin. Baletinopettaja voi olla oppilaalle iso auktoriteetti ja hänen huolenilmaisunsa voi olla nuorelle korvaamattoman tärkeää. Vanhemmat ovat kuitenkin läsnä lastensa arjessa meitä enemmän ja he ovat keskeisessä roolissa, kun ongelmiin puututaan, Satu toteaa.

- Pyrimme antamaan perheille syömishäiriöitä koskevaa asiallista tietoa, jonka oikeellisuudesta he voivat olla varmoja. Oppilailla on paljon tietoa, mutta he voivat myös käyttää sitä väärin ja väittää kotona, että ohjeet on annettu koulusta. Vanhempien informoinnin jälkeen kohdistetaankin seuraavaksi huomio oppilaisiin ja heidän käsityksiinsä ja asenteisiinsa. Yhteistyö Syömishäiriöliiton kanssa on alkanut hyvin ja toivon, että voimme jatkaa sitä edelleen.

Lisätietoa Balettioppilaitoksesta: http://balettioppilaitos.fi/


Balettiin liittyy korkea visuaalinen vaatimustaso.

Balettiin liittyy korkea visuaalinen vaatimustaso.

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot