Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Ohjeet opiskelijoille, jotka suunnittelevat opinnäytetyön tekemistä syömishäiriöistä
 
Opinnäytetyöt
Valmiit opinäytetyöt >>

 

Ohjeita opiskelijoille opinnäytetyön tekemistä varten

Tähän on koottu vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita Syömishäiriöliitto - SYLI ry:lle ja jäsenyhdistyksille tulee koskien syömishäiriöaiheisten opinnäytetöiden tekemistä.

1. Mikä on Syömishäiriöliitto - SYLI ry?

Syömishäiriöliitto - SYLI ry on valtakunnallinen, vuonna 2004 perustettu kattojärjestö, joka edustaa sekä syömishäiriöön sairastuneita että heidän läheisiään. Liiton toiminta pohjautuu kokemustietoon ja -osaamiseen syömishäiriösairauksista. Liiton tarkoituksena on tukea alueellisten jäsenyhdistystensä toimintaa, edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta, toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana sekä tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä. Liittoon ei kuulu henkilöjäseniä, vaan jäseninä ovat alueelliset syömishäiriöperheet-yhdistykset.
Lue lisää >>

Liiton keskustoimisto sijaitsee Turussa ja aluetoimisto Oulussa. Liitolla on myös toimisto/toimintakeskus Tampereella, jossa toimii Raha-automaatti­yhdistys­rahoit­teinen SALT-hanke. Voit olla yhteydessä projektin työntekijöihin, jos opinnäytetyönaiheesi sopii projektn sisältöihin.

2. Mitä ovat jäsenyhdistykset?

Liiton alueelliset jäsenyhdistykset vastaavat paikallisesta toiminnasta esim. vertaistukiryhmien kokoontumisista. Jäsenyhdistysten jäseninä ovat syömishäiriötä sairastavat, läheiset ja ammattilaiset sekä muut asiasta kiinnostuneet. Jäsenyhdistyksiä on tällä hetkellä seitsemän.

Etelän-SYLI ry (kotipaikka Helsinki)

Kaakkois-Suomen Syömishäiriöperheet ry (kotipaikka Kouvola)

Lounais-Suomen – SYLI ry (kotipaikka Turku)

Pohjanmaan-SYLI ry (kotipaikka Seinäjoki)

Pohjois-Suomen SYLI ry (kotipaikka Rovaniemi)

Itä-Suomen-SYLI ry (kotipaikka Kuopio)

Sisä-Suomen SYLI ry (kotipaikka Tampere)

Jos teet opinnäytetyötäsi paikallisista aiheista (esim. tietyn paikkakunnan/alueen hoito), ota yhteyttä sinua lähimpänä olevaan jäsenyhdistykseen. Huomioi kuitenkin, että osa yhdistyksistä toimii täysin vapaaehtoisvoimin, joten toivomme, että työskentelysi on itseohjautuvaa.

3. Mistä aiheesta minun kannattaa tehdä opinnäytetyöni?

Opinnäytetyösi aiheen sanelee ensisijaisesti oma kiinnostuksesi tiettyyn aiheeseen. Aiheen valinnassa ja rajauksessa auttaa, kun tutustut ensin syömishäiriöihin aiheena, jos sairaus ei ole sinulle entuudestaan tuttu. Hyvät perustiedot saat näiltä sivuilta. Aiheeseen liittyvän kirjallisuuslistan löydät täältä.

Työtäsi helpottaa myös se kun tutustut aiheesta jo tehtyihin opinnäytetöihin. Apuna kannattaa käyttää yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatti-instituuttien tietokantoja.

Aiheen valinnassa on hyvä muistaa, että anoreksiaa on tutkittu paljon. Tämä kannattaa huomioida etenkin jos haluat kerätä materiaalia opinnäytetyöhösi Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n keskustelupalstan kautta. Keskustelupalstalle tulevat tutkimuspyynnöt käsittelevät usein vain anoreksiaa, anoreksiaa sairastaneita ja siitä parantuneita. Palstalla kävijät ovat palstan ylläpitäjän mukaan kyllästyneitä ja hieman loukkaantuneita siitä, että tutkimus on niin anoreksiapainotteista. Kuitenkin yleisin syömishäiriön muoto on epätyypillinen syömishäiriö - ei anoreksia. Jos opinnäytetöiden aiheet rajataan anoreksiaan, on vastaajakandidaatteja palstalla vähän ja vastauksia on vaikea saada. Tämä koskee sekä syömishäiriötä sairastavia ja heidän läheisiään.

Kannattaa siis välttää diagnoosipainotteisia opinnäytetyöaiheita ja yleensäkin diagnoosikeskeistä ajattelua.

Syömishäiriötä sairastavien läheisten kokemuksia ei juuri ole tutkittu. Kannattaa siis pohtia, voisitko jotenkin hyödyntää heidän kokemuksiaan opinnäytetyössäsi.

4. Miten liitto/yhdistykset voivat hyödyntää opinnäytetyötäni? Miten teen opinnäytetyön toimeksiantona?

Jos haluat tehdä opinnäytetyösi valtakunnalliselle liitolle tai sen jäsenyhdistyksille, ota yhteyttä suoraan ko. tahoon. Yhteydenotto kannattaa tehdä hyvissä ajoin, koska pääsääntöisestä opinnäytetyön aiheet ja toimeksiannot hyväksytään aina liiton tai yhdistysten hallitusten kokouksissa.

Liitolla ja yhdistyksillä on tarvetta etenkin erilaisten arviointi- ja kehittämispainotteisille opinnäytetöille. Opinnäytetyöt, jotka mittaavat esim. toiminnan vaikuttavuutta tai kehittävät uusia toimintamalleja liitolle/yhdistyksille, ovat tervetulleita.

Myös hoidon saatavuus, laatu tai hoitopolkujen laatiminen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti hyödyttää liiton/yhdistysten toimintaa.

5. Haluan tehdä opintoihini kuuluvat harjoittelun liitossa/yhdistyksissä. Miten minun pitää toimia?

Syömishäiriöliitto - SYLI ry:llä on toimistot Turussa ja Oulussa. Jos olet kiinnostunut työharjoittelusta niissä, ota yhteyttä ko. toimistoon suoraan: yhteystiedot. Liiton toimistoissa ei tehdä asiakastyötä. Työ toimistoissa on järjestö- ja kehittämistyötä. Jos sinulla on osaamista esimerkiksi tiedotustoiminnasta (suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen) tai osaamista, joka sopii liiton kehittämisprojektien sisältöihin (ks. otsikko Mikä on Syömishäiriöliitto - SYLI ry?), on harjoittelun toteuttaminen mahdollista.

Pääsääntöisesti liitolla ei ole mahdollisuutta maksaa harjoittelusta palkkaa.

Jäsenyhdistyksistä Etelän-SYLI ry:llä ja Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:llä on omat toimistot ja palkattu työntekijä. Toimistot sijaitsevat Helsingissä ja Turussa.

Vaikka omalla paikkakunnallasi/alueellasi ei olisikaan toimistoa, kannattaa silti olla yhteydessä yhdistykseen. Yhdistyksissä tarvitaan usein apua esim. erilaisen toiminnan (ryhmät, kurssit, virkistystoiminta) järjestämisessä ja ohjaamisessa, tiedottamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Yhdistysten yhteystiedot, ks. kysymys 2.

Pääsääntöisesti yhdistyksillä ei ole mahdollisuutta maksaa harjoittelusta palkkaa.

6. Mitä eettisiä seikkoja minun täytyy ottaa huomioon tehdessäni opinnäytetyötäni syömishäiriöistä?

Tutustu medialle laadittuihin uutisointiohjeisiin tästä linkistä. Samat seikat pätevät opinnäytetyön laatimisessa.

7. Mistä saan yhteyden syömishäiriötä sairastaviin henkilöihin ja heidän läheisiinsä?

Voit lähestyä suoraan jäsenyhdistyksiä. Jäsenyhdistysten työntekijät ja vertaistukiryhmien ohjaajat voivat tarvittaessa antaa yhteydenottopyyntösi joko syömishäiriötä sairastaville tai läheisille. Sekä liiton että yhdistysten toimijoita sitoo vaitiolovelvollisuus mikä tarkoittaa sitä, että yhteydenottopyyntösi voidaan välittää eteenpäin - kenenkään yhteystietoja ei voida luovuttaa sinulle. Huomioithan kuitenkin, että yhteydenotto- ja haastattelupyyntöjä tulee yhdistyksiin todella paljon, joten haastateltavia ei ole kovin helppo löytää.

Usein vastaajaa pyydetään kirjoittamaan omista kokemuksistaan. Tällainen materiaalinkeruutapa on tutkijalle helppo, mutta tutkittavalle raskas. Suosi siis haastattelumuotoisia tutkimuksia tai rajaa tutkimus hyvin tarkasti, jotta mahdollista kirjoitettavaa tekstiä tarvitsee mahdollisimman vähän. Mikäli oppilaitoksessasi on käytössä sähköinen kysely- ja tiedonkeruuohjelma (esim. Webropol), hyödynnä sitä. Tee kysymyspohja huolella siten, että siihen on helppo, nopea ja yksiselitteinen vastata.

Tällä hetkellä tutkimuspyyntöjä ei julkaista SYLI:n keskustelufoorumissa.

8. Voinko tulla keräämään materiaalia opinnäytetyötäni varten vertaistukiryhmiin?

Syömishäiriötä sairastavien ja läheisten vertaistukiryhmiin ei ole mahdollista tulla tekemään haastatteluja. Ryhmät ovat avoimia ryhmiä ja niissä on joka kerta uusia osallistujia. Ohjaajilla ei ole mahdollista varmistaa etukäteen kaikilta osallistujilta, että haastattelu sopii heille.

9. Olen itse sairastanut syömishäiriön. Voinko hyödyntää sitä jotenkin opinnäytetyössäni?

Totta kai! Monet syömishäiriöstä toipuneet tai toipumassa olevat henkilöt ovat halunneet hyödyntää omia kokemuksiaan opinnäytetyössään. On hyvä kuitenkin muistaa, että opinnäytetyön kirjoittaminen itselle hyvin henkilökohtaisesta aiheesta saattaa olla rankka prosessi ja nostaa pinnalle vanhoja, käsittelemättömiä asioita. Jos olet sairauden akuutissa vaiheessa, voi opinnäytetyön tekemisestä olla myös haittaa - se saattaa muuttua keinoksi ylläpitää syömishäiriötä. Opinnäytetyö vaatii usein myös tiettyä objektiivisuutta, ja jos sairaus on vielä kovin tuore kokemus, voi sinulla olla vaikeuksia suhtautua aiheeseesi ammatillisesti.

Moni toipunut on kuitenkin kokenut opinnäytetyön tekemisen ja omien kokemusten käyttämisen hyvin terapeuttiseksi ja eheyttäväksi.


Sivua päivitetty 27.9.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot