Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Information om ätstörningar
 
Information om ätstörningar
1. Information till dig som insjuknat i en ätstörning
2. Information för närstående
3. Vad är ätstörningar?
4. Varifrån får man hjälp för ätstörningar?
5. Vad orsakar ätstörningar?

 

Ätstörningar är psykosomatiska sjukdomar som påverkar kroppen och psyket. Deras rötter ligger i psykiskt illamående som tar sig uttryck i ett förvrängt ätbeteende och förändringar i den insjuknades fysiska mående. Beteendet blir onormalt speciellt i förhållande till mat, vikt och motion och den insjuknade har ofta en förvrängd uppfattning om sig själv och sin egen kropp.

Dessa sidor på svenska innehåller:

 1. Information till dig som insjuknat i en ätstörning
  Våga vara lycklig -broschyren
 2. Information för närstående
  Varför just vårt barn?
  Hur stöder man den insjuknade?
  Föräldrarnas egna orkande
 3. Vad är ätstörningar?
  Vad innebär ett förvrängt ätbeteende?
  Hur känner man igen en ätstörning?
  Symptom för anorexi och atypisk anorexi
  Symptom för bulimi och hetsätningsstörning
  Hur vanliga är ätstörningar?
  Hur länge pågår en ätstörning
  Hur fortgår en ätstörning?
 4. Varifrån får man hjälp för ätstörningar?
 5. Vad orsakar ätstörningar?
   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot