Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Varifrån får man hjälp för ätstörningar?
 
Information om ätstörningar (framsida)
4. Varifrån får man hjälp för ätstörningar?

 

Att söka hjälp för en ätstörning sker på precis samma sätt som då det gäller andra sjukdomar. Grundskolelever och studerande kan söka sig till vård genom sin egen skol- eller studenthälsovårdare. Hälsovårdaren kan vid behov hänvisa den unga vidare. Alla läroanstalter, med undantag av vuxenutbildning, har en lagstadgad plikt att erbjuda skolhälsovård. Universitetsstuderande får vård via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), och nästan varje verksamhetställe har ett specialiserat vårdteam för ätstörningar.

Den som arbetar kan söka sig till arbetshälsovården för vård. Företag ersätter olika vårdnivåer och information om dessa fås av arbetshälsovårdaren. Även om arbetshälsovården inte skulle ersätta till exempel psykiatrisk vård kan arbetshälsoläkaren skriva ut en remiss för motsvarande vård inom kommunalhälsovården. Personalen vid arbetshälsovården arbetar alltid under tystnadsplikt.

I andra fall än de ovan nämnda söks hjälpen alltid via kommunala läkare vid hälsocentralerna. Hälsocentralläkarna är därför i en nyckelposition då det gäller att upptäcka ätstörningar och att hänvisa vidare till den vård som behövs.

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot