Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Information till dig som insjuknat i en ätstörning
 
Information om ätstörningar (framsida)
1. Information till dig som insjuknat i en ätstörning
- Våga vara lycklig -broschyren

 

Du har hittat till Ätstörningsförbundet i Finland rf:s nätsidor med information för personer som insjuknat i en ätstörning. Kanske du eller någon du känner har problem med ätandet. Du är kanske osäker på vad allt det här handlar om. Den här sidan är i första hand skriven just för dig som söker klarhet i din situation. Det är viktigt att veta att du inte är ensam!

Det viktiga är inte hur just din ätstörning tar sig uttryck. Det viktiga är att veta att det inte är du själv som har valt att bli sjuk. En ätstörning är inte bara en vikt- och utseendefråga eller en extrem bantningsmetod. En ätstörning är en sjukdom som kan behandlas. Du har rätt att söka hjälp och bli frisk.

Här kan du bekanta dig med den svenskspråkiga "Våga vara lycklig"- broschyren. Broschyren är till för att uppmuntra dig att söka hjälp och samtidigt ge dig stöd och hopp på din väg mot tillfrisknandet.

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot