Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Vad är ätstörningar?
 
Information om ätstörningar (framsida)
3. Vad är ätstörningar?
- Vad innebär ett förvrängt ätbeteende?
- Hur känner man igen en ätstörning?
- Symptom för anorexi och atypisk anorexi
- Symptom för bulimi och hetsätningsstörning
- Hur vanliga är ätstörningar?
- Hur länge pågår en ätstörning?
- Hur fortgår en ätstörning?

 

Ätstörningar är psykosomatiska sjukdomar som påverkar kroppen och psyket. Deras rötter ligger i psykiskt illamående som tar sig uttryck i ett förvrängt ätbeteende och förändringar i den insjuknades fysiska mående. Beteendet blir onormalt speciellt i förhållande till mat, vikt och motion och den insjuknade har ofta en förvrängd uppfattning om sig själv och sin egen kropp.

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot