Syömishäiriöliitto-SYLI ry In English
På Svenska
 
Syömishäiriöinfopiste: materiaali syömishäiriöistä
 
Syömishäiriöinfopiste
ROLLUPIT:
Rollup 1: Miten syömishäiriö voi näkyä?
   
Rollup 2: Normaalia on... Epänormaalia on...
   
Rollup 3: Kielteisten ajatusten kehä
   
Rollup 4: Muutos
   
Video  
   
   
Materiaalin lainaussopimus PDF-tiedostona

 

Syömishäiriöinfopiste

Syömishäiriöliitto-SYLI ry on laatinut nuorille suunnatun infomateriaalin syömishäiriöistä. Materiaalin kohderyhmänä ovat n. 14–20-vuotiaat nuoret. Syömishäiriöinfopisteeseen sisältyy 15 minuutin pituinen video sekä neljä rolluppia. Syömishäiriöinfopiste on tuotettu Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n Olet Arvokas -projektissa, jonka yhtenä tavoitteena oli tuottaa ennaltaehkäisevää materiaalia nuorille. Syömishäiriöinfopiste kertoo syömishäiriöistä realistisesti ja ymmärrettävästi. Koulu tai oppilaitos voi lainata materiaalin käyttöönsä esimerkiksi terveystiedon tunnille, teemapäiviin tms. tilaisuuksiin Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n toimistoilta. Materiaalin on tarkoitus toimia ns. kylmäasemana. Siihen tutustumiseen ei tarvita ohjaajaa, vaan ohjaajana toimii video ja sitä täydentävät rollupit.

Videolla kertojan ääni käsittelee sairauden kulkua syömishäiriön kaaren avulla. Kolmen sairastuneen ja yhden läheisen kommentit avaavat syömishäiriön eri vaiheita kokemusnäkökulmasta.
Materiaaliin kuuluvissa rollupeissa kuvataan mm. syömishäiriöön liittyviä oireita. Miten syömishäiriö voi näkyä? listaa niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin merkkejä sairaudesta, kuten väsymystä ja sosiaalisista suhteista vetäytymistä. Kielteisten ajatusten kehä kertoo, miten negatiiviset ajatukset muodostavat noidankehän, josta ei tunnu olevan ulospääsyä. Normaalia-epänormaalia-rollupissa kuvataan sitä, millaista on terveen ihmisen syöminen ja miten se eroaa sairastuneen ruokailusta. (Mukailtu: Syömishäiriön ravitsemushoito. Viljanen, R., Larjosto, M. ja Palva-Ahola, M. Duodecim) Muutos rollup kertoo katselijalle, mitä asioita sairaudesta paranemiseen liittyy. Rollupeissa käydään siis läpi sairauden erityispiirteitä, ja annetaan tietoa sairastuneen ajatus- ja tunnemaailmasta.

Syömishäiriöinfopisteeseen kuuluu 1 DVD-levy, 4 kpl 80x200cm rollup-telinettä ja 100 kpl nuorille suunnattuja flyereita, joissa on auttavien numeroiden ja nettisivujen yhteystiedot. Lainaus on maksutonta, mutta mahdolliset toimituskulut tulevat materiaalia lainaavan tahon maksettavaksi. Nouto on mahdollista Turun keskustoimistosta, Tampereen SYLI-keskuksesta, Lounais-Suomen – SYLI ry:n toimistolta (Turku) ja Etelän-SYLI ry:n toimistolta (Helsinki).

Mikäli olet kiinnostunut Syömishäiriöinfopisteen lainaamisesta, ota yhteyttä sinua lähinnä olevaan toimistoon. Toimistojen yhteystiedot:

Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Lounatuulet Yhteisötalo
Läntinen Pitkäkatu 33
20100 Turku
045 3542 305
pia.ilo@syomishairioliitto.fi
Lounais-Suomen – SYLI ry
Maariankatu 8 D 104
20100 Turku
040 595 8542
lounaissuomi@syliin.fi
Syömishäiriöliitto-SYLI ry
Tampereen SYLI-keskus
Hämeenpuisto 43–45 L 2
33200 Tampere
045 8459 210
ritva.narakka@syomishairioliitto.fi
Etelän-SYLI ry
Tallberginkatu 1 C 115
00180 Helsinki
040 5351 626
info@etelansyli.fi

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot