Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Tietoa ammattilaisille
 
Tietoa ammattilaisille
Tämä sivu sisältää tietoa seuraavista aiheista:
- Syömishäiriöt - mistä on kyse? -ensitieto-opas
- Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n esite
- Syömishäiriöpäivät
- Neuvontapuhelin
- Nettisyli.fi - nettisivut nuorille
- Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen- ja tiedotuslehti SYLILLINEN
- Syömishäiriöaiheisia tutkimuksia ja opinnäytteitä
- Vanhempien ensitietoryhmä (kehittämisprojekti)
- Vertaistukitoiminta sairastuneille ja läheisille
- Itsetuntosivusto
- Ohjeet medialle
- Tue toimintaamme!
- Liiton kannatusjäseneksi?
- Hoitoon liittyviä linkkejä

 

Tälle sivulle kootaan tietoa henkilöille, jotka työssään kohtaavat syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään. Sivulla kerrotaan liiton palveluista ja tuotteista, joita voit hyödyntää työssäsi.

Perustiedot syömishäiriöstä sairautena löytyvät sivuilta Mitä syömishäiriöt ovat? ja Mistä syömishäiriöt johtuvat?

Syömishäiriöt - mistä on kyse? -ensitieto-opas
Perusasiat syömishäiriöistä löydät myös Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n Syömishäiriöt - mistä on kyse? -ensitieto-opas, joka on tarkoitettu ensisijaisesti syömishäiriöön sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmille, mutta se on tiivis ja helppolukuinen tietopaketti myös niille, jotka työssään tai harrastustoiminnan parissa kohtaavat syömishäiriöön sairastuneita sekä heidän perheitään.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n esite
Liiton esitettä Oikeus olla ainutlaatuinen ja omannäköinen voi tilata täältä.
Katso esite PDF-tiedostona.

Syömishäiriöpäivät
Liitto järjestää kokemustiedon ja ammattiosaamisen kohtaamispaikkana toimivat, valtakunnalliset Syömishäiriöpäivät toista kertaa tammikuussa 2011. Syömishäiriöpäivien yhteydessä avataan näyttely "Joka viides meistä?". Näyttelyyn kootaan syömishäiriötä sairastaneiden nuorten näkemyksiä ja kokemuksia syömishäiriön sairastamisesta ja toipumisesta. Syömishäiriöpäivät 2011 ovat samalla liiton Olet arvokas! -projektin loppuseminaari. Ensimmäiset, innostuneen vastaanoton saaneet Syömishäiriöpäivät pidettiin Oulussa 2009: katso lisää.

Neuvontapuhelin
Liiton neuvontapuhelin päivystää maanantaisin ja torstaisin klo 9-15 numerossa 02-2519207. Neuvontapuhelimeen soittavat pääsääntöisesti syömishäiriötä sairastavat ja heidän läheisensä, mutta jonkin verran myös ammatissaan syömishäiriöitä kohtaavat. (Puhelun hinta muodostuu normaalista lankapuhelimeen soitetusta maksusta.)

Nettisyli.fi - nettisivut nuorille
Nuorille suunnatuilla nettisivuilla www.nettisyli.fi on tärkeää asiaa sekä sairastavalle että sairastuneen kavereille ja läheisille. Sivujen tärkein tavoite on rohkaista nuoria hakemaan apua itselleen tai kaverilleen, mikäli siihen on tarvetta. Sivuston viestinä on, että syömishäiriöoireiluun tulee aina puuttua. - Usein kaverit huomaavat muutokset sairastuneen tai sairastumassa olevan käyttäytymisessä ensimmäisenä. Nettisyli.fi-sivusto täydentyy myöhemmin videomateriaalilla, joka on tarkoitettu myös opettajien ja muiden sellaisten ammattilaisten käyttöön, jotka tekevät nuorten kanssa töitä.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen- ja tiedotuslehti SYLILLINEN
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen- ja tiedotuslehti SYLILLINEN ilmestyy pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. SYLILLINEN julkaistaan liiton nettisivuilla. Sitä jaetaan liiton yhteistyökumppaneille, sidosryhmille sekä liiton jäsenyhdistyksille ja niiden henkilö- ja yhteisöjäsenille.

Syömishäiriöaiheisia tutkimuksia ja opinnäytteitä
Liitto kokoaa sivuilleen syömishäiriöaiheisia tutkimuksia ja opinnäytteitä. Sivuilta löytyy myös ohjeet opinnäytetyön tekemistä varten.

Vanhempien ensitietoryhmä
Liiton ENSISYLI-projektissa kehitetään ensitietotoimintaa syömishäiriöön sairastuneiden läheisille. Ensimmäinen vanhempien ensitietoryhmä toteutettiin keväällä 2010 yhdessä syömishäiriöiden hoidosta Kuopiossa vastaavien terveydenhuollon yksiköiden kanssa.

Vertaistukitoiminta sairastuneille ja läheisille
Liiton viisi alueellista jäsenyhdistystä järjestävät vertaistukitoimintaa sekä sairastuneille että läheisille eri puolilla Suomea. Yhdistyksistä voi tiedustella myös esimerkiksi luentoja/kokemuspuheenvuoroja.

Itsetuntosivusto
Tuotemerkki Dove on tukenut jo pitkään liiton ennaltaehkäisevää työtä. Dove Self-Esteem Fund jakaa tietoa ja inspiroi nuoria naisia omaksumaan laajemman kauneuskäsityksen, samalla herättäen keskustelua terveestä itsetunnosta ja aidosta kauneudesta eri medioissa. Doven itsetuntosivustolta löytyy mm. itsetuntoon ja ulkonäköön liittyviä videoklippejä ja tehtäviä, joita voi tehdä yksin tai ryhmässä.
Sivuilta voi tulostaa myös BodyTalk-oppimateriaalin PDF-tiedostona. Materiaali sisältää ryhmätöitä, joita voidaan tehdä opettajan tai muun ryhmän vetäjän johdolla esimerkiksi terveyskasvatuksen oppitunnilla. Ryhmätöiden tavoitteena on auttaa tyttöjä ja poikia ymmärtämään ja käsittelemään ulkonäköön liittyviä tunteita.

Ohjeet medialle
Liiton sivuilta löydät myös "näin uutisoit vastuullisesti"-ohjeet medialle. Liitto välittää asiallisia haastattelupyyntöjä eteenpäin henkilöille, jotka ovat toipuneet syömishäiriöstä ja ovat halukkaita puhumaan kokemuksistaan. Lisätietoja s-posti info(at)syomishairioliitto.fi tai puh. (02) 2519 716. Lisätietoa syömishäiriöistä löydät täältä.

Tue toimintaamme!

Laita mainos liiton www-sivuille. Lisätietoja mediakortista.

Osta liiton tuotteita täältä.

Liity kannatusjäseneksi
Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n kannatusjäseniksi voivat hakea alan ammatilliset rekisteröidyt yhdistykset, muut asiasta kiinnostuneet oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja hakemukseen on liitettävä hakijayhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote. Jäsenmaksu on 200 euroa vuosi. Lisätietoja: info(at)syomishairioliitto.fi

Henkilöjäsenet ja yhteisöt voivat liittyä varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi myös liiton jäsenyhdistyksiin. Vuosimaksu yhdistyksestä riippuen 16-20 euroa. Lisätietoja linkistä Jäseneksi?

Hoitoon liittyviä linkkejä


Sivua päivitetty 21.9.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot