Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Miksi juuri meidän lapsemme?
 
Tietoa läheisille
- Syömishäiriöt - mistä on kyse? -ensitieto-opas
- Miksi juuri meidän lapsemme?
- Miten tukea sairastunutta?
- Miten hoitoa haluamattoman saa hoitoon?
- Vanhempien oma jaksaminen
- Mitä sitten jos mikään ei tunnu auttavan?

 

Oman lapsen sairastuminen herättää monenlaisia tunteita. Lapsen sairastuminen syömishäiriöön on usein uusi ja yllättävä tilanne, eikä vanhemmilla yleensä ole sairaudesta juurikaan tietoa.

Yleensä vanhemmat kokevat tapahtuneesta voimakasta syyllisyyttä ja häpeääkin. He käyvät tarkkaan läpi tekemisiään ja tekemättä jättämisiään, jotka olisivat voineet vaikuttaa lapsen sairastumiseen. Kysymys siitä, olisiko asioihin voinut puuttua jo kauan sitten, vaikka toisaalta kaikki tuntuu tapahtuneen yhtäkkiä, vaivaa yleisesti vanhempia.

Vanhempien sairauden alussa kokemat ahdistus ja hätä helpottuvat yleensä sairautta koskevan tiedon lisääntyessä ja lapsen päästessä hoidon piiriin. Tiedon ja kokemuksen kautta ymmärrys sairaudesta paranee. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä, vanhemmat yleensä huomaavat myös sen, ettei sairauteen ole olemassa yhtä ainoaa syytä, eikä itsensä syyllistäminen auta lasta yhtään.

Nykykäsityksen mukaan syömishäiriön taustalla on monen tekijän yhteisvaikutus. Vaikuttavia tekijöitä löytyy niin yhteiskunnasta, perheestä, ihmissuhteista, biologiasta kuin nuoruusiän kehityksestäkin. Perintötekijöiden arvellaan olevan yhteydessä oireilulle altistavaan persoonallisuuden rakenteeseen.

Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen ajatellaan puhkeavan jonkin elämäntapahtuman aiheuttaman psyykkisen paineen tai stressin seurauksena. Itse tapahtumalla ei niinkään näyttäisi olevan merkitystä. Ratkaisevaa on sen sijaan se, miten yksilö kokee tapahtuman ja sen aiheuttaman elämänmuutoksen. *

Vanhempia saattaa lohduttaa tieto siitä, että sairastunut on persoonaltaan ehkä tavallista herkempi. Hänen reaktionsa perheen tai ympäristön ongelmiin ja viesteihin on tästä syystä toisenlainen kuin esimerkiksi muiden samassa perheessä kasvaneiden lasten. Läheskään aina selvää laukaisevaa tekijää tai yksittäistä tapahtumaa ei kuitenkaan pystytä nimeämään selitykseksi. Lue lisää syömishäiriön syntyyn vaikuttavista tekijöistä sivulta: Mistä syömishäiriöt johtuvat?

Taustalla vaikuttavista ja laukaisevista tekijöistä on hyvä olla tietoinen, mutta aikaa ja energiaa ei kannata tuhlata syömishäiriön syiden etsimiseen. Voimavarat on järkevää keskittää sairastuneen ja oman jaksamisen tukemiseen.*

* Keski-Rahkonen, A; Charpentier, P; Viljanen, R (toim.). 2008. Olen juuri syönyt, läheiselläni on syömishäiriö. Duodecim.


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot