Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Mistä saa apua syömishäiriöihin?
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Syömishäiriöihin haetaan apua samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhunkin sairauteen. Peruskoululaisten ja opiskelijoiden hoitoon hakeutuminen tapahtuu oman koulu- tai opiskelijaterveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja ohjaa sairastuneen tarvittaessa eteenpäin. Jokaisella oppilaitoksella on lakisääteinen velvollisuus järjestää opiskelijaterveydenhuolto, poikkeuksena aikuisopiskelu. Yliopisto-opiskelijat hakevat apua Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön eli YTHS:n kautta. Lähes kaikissa YTHS:n toimipisteissä on oma syömishäiriöihin erikoistunut hoitotiiminsä.

Työelämässä olevat voivat hyödyntää työterveyshuoltoa apua hakiessaan. Eri yrityksillä työterveyshuolto korvaa eritasoisia palveluja - asian voi selvittää työterveyshoitajalta. Jos työterveyshoito ei korvaa esim. psykiatrista hoitoa, työterveyslääkäriltä voi kuitenkin saada lähetteen julkisen puolen vastaavaan hoitoon. Työterveyshuolto on aina vaitiolovelvollinen.

Muissa tapauksissa varsinaiseen hoitoon hakeutuminen tapahtuu aina terveyskeskuslääkäreiden kautta. Terveyskeskuslääkärit ovatkin tärkeässä asemassa syömishäiriöiden tunnistamisessa ja hoitoon ohjauksessa.

Useat maamme sairaanhoitopiirit ovat laatineet hoitopolkuja eli konkreettisia ohjeita siitä miten syömishäiriötä juuri heidän sairaanhoitopiirissään hoidetaan. Mahdollisista syömishäiriöiden hoitopoluista voi kysyä terveydenhoitajalta. Löydät joidenkin sairaanhoitopiirien hoitopolkuja ja -käytänteitä ja joidenkin kaupunkien syömishäiriötä hoitavien tahojen esittelyn tältä sivulta: Hoitoon liittyviä linkkejä.


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot