Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Hoidon aloittaminen sairauden varhaisessa vaiheessa lisää paranemisennustetta ja nopeuttaa paranemisprosessia. Siksi on suositeltavaa, että hoitoon hakeudutaan mahdollisimman nopeasti sairauden tultua ilmi. Läheisten on kuitenkin hyvä tietää, että vaikka sairastunutta ei välittömästi saadakaan avun piiriin, syytä paniikkiin ei yleensä ole. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa laihtuminen on erityisen rajua (useita kiloja kuukaudessa) tai ahmimis- ja oksentamisoireilu on tiheää (useita kertoja päivässä). Hoitoon hakeutumisessa ei siis yleensä ole kyse kriisitilanteesta, mutta jos sairastuneen hyvinvointi äkillisesti heikkenee, on syytä hakeutua oman alueen päivystysvastaan­ottoon. *

Jos sairastunut ei itse koe olevansa avun tarpeessa, on järkevintä keskittyä sairaudentunnon herättelyyn, mikäli terveydentila sen mahdollistaa. Sairaudentunnon vahvistuminen on tärkeää, koska hoidon onnistumisella on parhaat edellytykset silloin, kun sairastunut on valmis yhteistyöhön hoitavan tahon kanssa. Sairaudentunnon ja hoitomotivaation herättämiseksi sairastuneelle voi antaa tosiasioihin perustuvaa tietoa syömishäiriön vaikutuksista. Hoitomotivaation herättelyyn voivat osallistua läheisten lisäksi esimerkiksi koulu- tai opiskeluterveydenhuolto, kaverit tai joku muu sairastuneen luotettavaksi kokema henkilö. Taho, johon sairastuneella on vahvin luottamus, onnistuu yleensä parhaiten motivaation vahvistamisessa. *

Hoitoon hakeutumisen ja avunsaannin eteneminen riippuu paikkakunnalla olevista hoitomahdollisuuksista, -ohjeistuksista ja resursseista. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolait ** säätelevät hoitoon pääsyä maassamme.

* Keski-Rahkonen, A; Charpentier, P; Viljanen, R (toim.). 2008. Olen juuri syönyt, läheiselläni on syömishäiriö. Duodecim.
** Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785; Kansanterveyslaki 28.1.1972/66, muutettu 17.9.2004/855 (luku 3 § 15 b) ja Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062, muutettu 17.9.2004/856 (luku 7 § 31).Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot