Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Hoito erikoissairaanhoidossa
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Erikoissairaanhoito alkaa tutkimusjaksolla, jonka perusteella tehdään hoitosuunnitelma. Alaikäisen lapsen tai nuoren vanhemmat voivat yleensä osallistua hoitosuunnitelman laatimiseen. Erikoissairaanhoito toteutetaan joko polikliinisena avohoitona tai osastohoitona. Pääsääntöisesti tavoitteena on avohoito, mutta joskus sairastuneen tilanne edellyttää osastohoitoa. Alueellisista eroista johtuen listaa hoitoon osallistuvista tahoista on vaikea laatia. Lasten ja nuorten syömishäiriöiden hoidosta annetun Käypä hoito -suosituksen mukaan tutkimuksissa ja hoidossa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä.


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot