Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Milloin osastohoitoon?
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Osastohoitoon päädytään, jos se on sairastuneen fyysisen ja/tai psyykkisen tilanteen kannalta välttämätöntä tai avohoidon seurannassa ja hoidossa ei tapahdu toivottua muutosta. Siihen, valitaanko hoitopaikaksi somaattinen vai psykiatrinen osasto, vaikuttavat potilaan tila, paikalliset hoitomahdollisuudet sekä hoitohenkilökunnan taidot ja valmiudet hoitaa potilasta. Valtaosa osastolla hoidettavista syömishäiriöön sairastuneista on anoreksia-potilaita. Muiden syömishäiriöpotilaiden hoidossa osastohoitoa käytetään vain harvoin.

Koska hoitokäytännöt ja linjaukset vaihtelevat sairaanhoitopiirien välillä, mitään yleispätevää kuvausta syömishäiriöiden osastohoidosta ei voida antaa. Yhteisenä piirteenä erilaisille hoitokäytänteille on pyrkimys hoitaa sekä sairastuneen psyykkistä että fyysistä tilaa, jolloin hoitoon osallistuu useita henkilöitä.* Yleiskäsityksen osastolla tapahtuvasta hoidosta voi saada kirjasta "Olen juuri syönyt" (Keski-Rahkonen ym. 2008), jossa on kuvattu syömishäiriöpotilaan hoitoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaalassa.

Osastohoidon apuna voidaan käyttää hoitosopimusta, jolla potilasta sitoutetaan hoitoon. Hoitosopimukseen määritellään potilaan oikeudet ja velvollisuudet mm. liikkumisen, kotilomien ja kotiutumisen suhteen. Painonkehityksen myötä oikeuksia yleensä lisätään. Tavoitteiden toteutumista seurataan yleensä hoitokokouksissa, joihin osallistuvat potilasta hoitavat henkilöt, potilas ja hänen vanhempansa tai muut omaisensa. Osastohoidon kesto on sidoksissa asetettuihin tavoitteisiin ja näin ollen hyvin yksilöllinen. Usein kyse on kuitenkin kuukausista.

* Keski-Rahkonen, A; Charpentier, P; Viljanen, R (toim.). 2008. Olen juuri syönyt, läheiselläni on syömishäiriö. Duodecim.


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot