Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Milloin tahdonvastaista/tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Mielenterveyslaki määrittelee ne tilanteet, joissa tahdosta riippumaton hoito on mahdollinen.

Täysi-ikäinen henkilö voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon vain:

  1. jos hänen todetaan olevan mielisairas;
  2. jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta; ja
  3. jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä.

Alaikäinen voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon myös, jos hän on vakavan mielenterveydenhäiriön vuoksi hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen sairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta ja jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi.

Vanhemmat tai muut läheiset eivät voi toimittaa sairastunutta pakkohoitoon, vaan päätöksen tekee aina kaksi lääkäriä. Hoitoon määrääminen toteutuu neliportaisena tutkimus- ja päätöksentekoprosessina. Prosessia varten on olemassa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat lomakkeet, joita lääkärin tulee käyttää. Tahdosta riippumaton hoito loukkaa perustuslain säätämää oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen. Siksi tällaisesta poikkeamasta kansalaisen perusoikeuksiin on säädetty lailla hyvin yksityiskohtaisesti.

Hoitoon määrättyä alaikäistä hoidetaan erityisesti lapsille tai nuorille tarkoitetussa lasten- tai nuorisopsykiatrisessa hoitoyksikössä, ellei katsota olevan hänen etunsa mukaista menetellä toisin.

Lue lisää: Tahdonvastainen psykiatrinen sairaalahoito.


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot