Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Psykoterapia on psyykkisten ongelmien ja erilaisten elämän kriisivaiheiden hoitamista keskustelun avulla yhteistyössä terapeutin kanssa. Terapiasta on olemassa erilaisia suuntauksia, ja se voi olla muodoltaan yksilö-, perhe-, pari- tai ryhmäterapiaa. Kaikissa psykoterapian suuntauksissa terapeutin ja sairastuneen välisen suhteen on oltava luottamuksellinen, jotta terapiasuhde olisi toimiva. Terapiasisällöistä ei näin ollen keskustella esimerkiksi vanhempien kanssa1. Psykoterapiaa antaa terapiakoulutuksen käynyt henkilö. Psykoterapeutti-nimitystä voi käyttää vain henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). (2)

Terapian kesto on hyvin yksilöllistä asiakkaasta ja hänen tilanteestaan riippuen. Niin kutsuttu kriisiterapia voi olla kestoltaan noin 10 kertaa ja pitkäaikainen terapia puolestaan 2-3 vuotta.2 Käypä hoito -suosituksen mukaan täysipainoista psykoterapiaa ei ole hyvä aloittaa syömishäiriön akuutissa, ravitsemustilan korjausvaiheessa, vaan hoidon alkuvaiheessa keskitytään asioiden konkreettiseen käsittelyyn. Siihen, että potilas hyväksyy aliravitsemustilan korjaamisen, tarvitaan kuitenkin usein psykoterapeuttista työskentelyä.

Psykoterapiaa käytetään yleisesti avo- ja osastohoidossa. Se, missä laajuudessa ja mitä suuntausta edustavaa psykoterapiaa hoidossa käytetään, vaihtelee alueellisesti. Julkisen sektorin terapiapalvelut ovat maksuttomia, mutta niitä on yleensä tarjolla rajallisesti ja potilaalla on tällöin harvoin mahdollisuus valita oma terapeuttinsa. (3)

Psykoterapeutin palveluja voi hankkia myös yksityiseltä sektorilta. Yksityiset psyko­terapeutit veloittavat palveluistaan suositusten mukaisesti. Kelan kuntoutuksena kustantamassa psykoterapiassa Kela maksaa osan psykoterapeutin palkkiosta. Kelan osittain kustantaman terapian saaminen edellyttää mm. lääkärin lausuntoa. Alle 16-vuotiaille Kela järjestää psykoterapiaa vain osana monimuotoista perhekuntoutusta. (2)

Omakustanteista tai Kelan kustantamaa psykoterapiaa varten jokainen kuntoutuja hakee itse oman terapeuttinsa. Terapeutin valintaan kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa, sillä terapiasuhteen ja toipumisen kannalta on tärkeää, että henkilökemiat ja luottamussuhde terapeuttiin toimivat. (3) Terapeuttia voi etsiä esim. Suomen psykologiliitto ry:n ylläpitämästä psykologien osaamisverkostosta, josta voi etsiä psykologiasiantuntijaa hakusanalla tai sovellusaloittain, paikkakunnittain tai henkilöhaulla.

Terapiamuotoihin voi tutustua ja terapeutteja voi etsiä myös esimerkiksi eri terapiasuuntauksia edustavien yhdistysten sivuilta mm.
- Suomen ryhmäpsykoterapia ry,
- ratkaisukeskeinen terapia (Ratkes ry),
- kognitiivinen psykoterapia (Kogniitiivisen psykoterapian yhdistys),
- perheterapia (Suomen perheterapiayhdistys),
- psykofyysinen psykoterapia (Suomen psykofyysinen psykoterapian yhdistys),
- Suomen psykiatriyhdistys.

Syömishäiriöiden hoidossa käytetään myös fysioterapiaa (Suomen fysioterapeutit ry, Suomen psykofyysisen fysioterapian yhdistys PsyFy ry, ravitsemusterapiaa (Ravitsemusterapeuttien yhdistys) ja toimintaterapiaa (Toimintaterapeuttien liitto).

1) Keski-Rahkonen, A; Charpentier, P; Viljanen, R (toim.). 2008. Olen juuri syönyt, läheiselläni on syömishäiriö. Duodecim.
2) Kansaneläkelaitos Kela
3) Etelä-Suomen syömishäiriöperheet ry:n Internet-sivut


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot