Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Potilaan oikeuksista
 
Mistä apua?
- Kuinka nopeasti kannattaa hakeutua hoitoon?
- Koulu- ja opiskelu­terveyden­huollon rooli
- Hoito erikoissairaanhoidossa
- Milloin osastohoitoon?
- Milloin tahdonvastaista/­tahdosta riippumatonta hoitoa tarvitaan?
- Mitä on psykoterapia ja miten sellaista saa?
- Potilaan oikeuksista
- Taloudellinen tuki ja etuudet

 

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies neuvoo potilasta, miten asia kannattaa selvittää hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. *

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolait ** säätelevät hoitoon pääsyä maassamme.

* Valvira
** Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785; Kansanterveyslaki 28.1.1972/66, muutettu 17.9.2004/855 (luku 3 § 15 b) ja Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062, muutettu 17.9.2004/856 (luku 7 § 31).


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot