Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Ahmintahäiriön (BED) oireet
 
Tietoa syömishäiriöistä
- Mikä on häiriintynyttä syömistä?
- Miten syömishäiriön voi tunnistaa?
- Anoreksian ja epätyypillisen laihuushäiriön oireet
- Bulimian ja epätyypillisen ahmimishäiriön oireet
- Ahmintahäiriön (BED) oireet
- Kuinka yleisiä syömishäiriöt ovat?
- Kuinka kauan syömishäiriö kestää?
- Miten syömishäiriö etenee?

 

Ahmintahäiriössä eli BED:ssä (binge eating disorder) oireilu on samankaltaista kuin bulimiassa. Sairastava pyrkii hallitsemaan syömistä ja kehoaan. Jatkuva ruuan säännöstely johtaa kuitenkin ahmimiseen, jolloin sairastunut menettää syömisen hallinnan. Bulimiaa ja BED:tä erottavana tekijänä on se, että BED:tä sairastava ei pyri eroon ahmimastaan ruuasta, ja näin ollen tyhjentäytymiskeinot ja niistä aiheutuvat seuraukset jäävät pois.

Ahmintahäiriössä ahmimista määrittelee hallitsemattomuuden kokemus, eikä syöminen tällöin liity nälän tai kylläisyyden tuntemuksiin. Sairastunut ei välttämättä tunnista ahmimisen laukaisevaa tekijää. Ahmimisoire palvelee usein jotain tarvetta, kuten turvallisuudentunnetta tai rutiinia. Tarve ohittaa tietoisen mielen ja loogisen päättelyn, jolloin pelkkä ateriasuunnittelu tai ravitsemusohjaus eivät riitä kierteestä pääsemiseksi. Ahmimiskierrettä ylläpitää usein tiukasti kontrolloidut laihdutusyritykset. Ne sekoittavat nälän ja kylläisyyden säätelyn, jolloin aterioita jää helposti väliin. Tämä altistaa ahmimiselle, mikä edelleen ruokkii häpeäntunnetta ja -kokemusta. Laihduttamispyrkimys toimii tässä tilanteessa usein ratkaisukeinona sairastuneen mielessä, vaikka se tosiasiassa ruokkii jo syntynyttä noidankehää.

Ahmimishäiriö on esiintyvyydeltään yleisin syömishäiriö Suomessa. Sitä sairastaa noin 2-3 % väestöstä. Ahmintahäiriön tunnistaminen ja diagnosointi sekä hoitoonohjaus vaatii vielä terveydenhuollolta panostusta. Joka neljännen ylipainoisuuden vuoksi lääkäriin hakeutuvan potilaan arvioidaan kärsivän myös ahmintahäiriöstä, joten ylipainon hoidon yhteydessä tulisi aina kiinnittää huomiota mahdolliseen syömishäiriöön. Usein ahmintahäiriötä sairastavaa hoidetaan vain masennuksen vuoksi, joka liittyy syömishäiriöön. Ahmintahäiriötä sairastavaa pitäisi kuitenkin hoitaa kokonaisvaltaisesti. Syömishäiriöt – käypä hoito -suositukseen ahmintahäiriö lisättiin v. 2014.

Negatiivinen suhtauminen ylipainoisuuteen lisää ahmintaoireita ja heikentää hoitotuloksia. Voimakas häpeäntunne aiheuttaa usein vetäytymistä sosiaalisista tilanteista ja vaikeuttaa hoitoon hakeutumista.

Ahmimiseen vaikuttavia tekijöitä:

  • Itsekriittisyys, korkeat standardit kaikessa suorittamisessa
  • Huono itsetunto
  • Jatkuvat laihdutuskierteet
  • Tunteiden ilmaisun ja käsittelyn vaikeus
  • Psyykkinen ylikuormitus
  • Negatiivinen kehonkuva
  • Voimakas häpeä


Lähteet:
Kohtauksittainen ahmintahäiriö on yleinen syömishäiriö. Pyökäri, N.; Luutonen, S.; Saarijärvi, S. Suomen Lääkärilehti 20/2011 vsk 66
PsM, psykologi Anna Granlund 6.3.2014


Sivua päivitetty 27.1.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot