Syömishäiriöliitto - SYLI ry In English
På Svenska
 
Vertaistuki
 
Toiminta
  Vapaaehtoistoiminta
 
- Vertaistuki
- Sähköpostivertaistuki
 
- Materiaalipankki vapaaehtoisille
Jäsenyhdistykset
 
* Etelän-SYLI ry
 
* Itä-Suomen-SYLI ry
 
* Kaakkois-Suomen Syömishäiriöperheet ry
 
* Lounais-Suomen – SYLI ry
 
* Pohjanmaan-SYLI ry
 
* Pohjois-Suomen SYLI ry
 
* Sisä-Suomen SYLI ry

 

Mitä on Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsenyhdistysten tarjoama vertaistuki?

Jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukiryhmien kautta välitöntä tukea syömishäiriöön sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Ryhmien tarjoama tuki on ainutlaatuista, ammattiapu ei korvaa samassa elämäntilanteessa elävän ihmisen tarjoamaa ymmärrystä ja yhteisyyden tunnetta. Vertaistuki ei kuitenkaan ole koskaan hoitoa korvaavaa toimintaa, vaan parhaimmillaan toimii hoidon tukena.

Syömishäiriötä sairastavien läheisten ryhmiä ohjaavat tavallisimmin sairastuneiden äidit. Syömishäiriöön sairastuneiden ryhmiä ohjaavat itse sairauden läpikäyneet ja siitä toipuneet henkilöt. Vapaaehtoiset ohjaajat eivät kuitenkaan hoida eivätkä anna terapiaa, he ovat vertaisia.

Vertaisryhmään tullaan, koska on tarvetta saada olla yhdessä toisten läheisten kanssa, edistää omasta sairaudesta parantumista tai käsitellä omia asioita ja elämää muiden kanssa. Parhaimmillaan vertaisryhmä tukee sekä läheisten että sairastuneiden itsetuntemuksen lisääntymistä ja sitä kautta myös tunnistamattomien voimavarojen löytymistä, jotka auttavat jaksamaan kamppailussa sairautta vastaan.

Useimmat ryhmät ovat avoimia, koska osallistumiskynnys halutaan pitää matalana. Uudet tulijat voivat aloittaa koska tahansa halutessaan. Ryhmä ei sido ketään. Ryhmään on mahdollista tulla tutustumaan ja katsomaan, miten vertaistuki toimii. Avoimuus tarjoaa osallistujille tilaisuuden tavata uusia ”kohtalotovereita”, joiden kanssa voi jakaa kokemuksia.

Ryhmissä kannustetaan läheisiä ja sairastuneita kertomaan kokemuksistaan ja siten pääsemään eroon syömishäiriöön usein liitettävästä häpeän leimasta. Ryhmän tuki on kannustanut monia sairastuneita hakeutumaan hoitoon ja läheisille ryhmä on madaltanut kynnystä puhua avoimemmin perheessä olevasta vaikeasta sairaudesta.

Vertaistukiryhmissä ihmisiä ja heidän tekemisiään ei arvostella tai arvoteta. Kaikkien mielipiteet huomioidaan ja niitä arvostetaan. Turvallinen ilmapiiri mahdollistaa sen, että asioista voidaan olla eri mieltä. Tätä kautta on mahdollista alkaa sietää entistä enemmän elämän keskeneräisyyttä ja ylenmääräistä tarvetta hallita sitä. Usein juuri nämä seikat ovat tärkeitä syömishäiriötä sairastaville ja heidän läheisilleen.

Sähköpostivertaistukea syömishäiriöön sairastuneille

Sähköpostitse annettava vertaistuki sopii kaikille, jotka haluavat purkaa ajatuksiaan ja vaihtaa kokemuksia syömishäiriöistä kirjoittamalla. Sähköposti on hyvä tukimuoto myös silloin, jos omalla paikkakunnalla ei ole toimivaa vertaistukiryhmää tai jos kynnys lähteä ryhmään tuntuu vielä liian suurelta.

Sähköpostivertaistuki ei ole hoitoa korvaavaa toimintaa, vaan parhaimmillaan toimii hoidon tukena. Vertaistukea antavat ovat itse sairauden läpikäyneitä ja siitä toipuneita henkilöitä. Vapaaehtoiset tukijat eivät kuitenkaan hoida eivätkä anna terapiaa, he ovat vertaisia ja työskentelevät aina oman jaksamisensa mukaan.

Toiminnan tueksi vapaaehtoistyöntekijöiden käytössä on materiaalipankki,  johon on koottu tietoa ja työvälineitä. Jokainen vapaaehtoinen saa käyttöönsä tunnuksen ja salasanan materiaalipankkiin.

Lisää tietoa toimintamahdollisuuksista saat jäsenyhdistyksesi työntekijältä tai vertaistukitoiminnan yhteyshenkilöltä, yhteystiedot löytyvät jäsenyhdistysten omilta sivuilta. 


Sivua päivitetty 19.5.2017

   
» Tukipuhelin 02 251 9207. Yhteystiedot